Werkwijze

 

1. Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we wat we voor elkaar kunnen betekenen, wat de vraag is en hoe we het proces vorm kunnen gaan geven. Starten we met een haalbaarheidsstudie of betreft het enkel een bouwkundige oplossing? Gaat het om een zakelijke investering of om een hele specifieke ontwerpvraag?

Dit kennismakingsgesprek kan op ons kantoor of op locatie plaatsvinden. Aan de hand van deze afspraak maken we vrijblijvend een offerte of concrete afspraken over werkzaamheden op regiebasis.

 

2. Haalbaarheid

In deze fase bekijken we wat de mogelijkheden zijn en waar eventuele beperkingen liggen, zoals bij het bestemmingsplan of de bouwkosten. Soms is in deze fase een gesprek met gemeente of andere betrokkenen nodig om uitsluitsel te geven.

Lees meer over Haalbaarheidsstudie

 

3. De ontwerpfase

Boeijenjong Architecten werkt vanuit een ontwerpproces dat verdeeld is in 3 fases:

– Schetsontwerp (SO)
– Voorlopig ontwerp (VO)
– Definitief ontwerp (DO)

Lees meer over de ontwerpfase

 

4. Omgevingsvergunning

In deze fase vragen we de benodigde bouwvergunningen aan en coördineren we alles hier omheen. Veelal wordt om een constructieberekening gevraagd of soms om een archeologisch onderzoek. Vanuit ons netwerk kunnen we dit allemaal verzorgen. Natuurlijk werken we ook graag samen met een van uw eigen partijen in het proces.

Lees meer over de benodigde vergunningen

 

5. Bouwbegeleiding

Afhankelijk van het type aanbesteding gaan we verder in een bouwteam of zetten we een aannemersselectie op waarin wij de offertes controleren. Dit is belangrijk om te voorkomen dat je bij de oplevering voor verrassingen komt te staan. Als de aannemer bekend is, maken we samen een plan voor de bouwfase.

Tijdens de bouw zorgen we dat de planning wordt gehandhaafd en alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. Op die manier bewaken we het esthetisch beeld en de bouwkundige kwaliteit.

Dit kan je altijd van ons verwachten

 

Betrokkenheid
Als architect draag je een maatschappelijke verantwoordelijkheid want elk gebouw levert een bijdrage aan de fysieke omgeving waar men in leeft. Het gebouw op zichzelf moet duurzaam zijn, maar ook een duurzame bijdrage leveren aan zijn omgeving. Ieder gebouw van groot tot klein krijgt daarom de persoonlijke aandacht die het nodig heeft.

 

Realisme
We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit, maar blijven altijd realistisch. Hierdoor komen haalbaarheid en/of zakelijke belangen niet in het geding.

 

Zorgvuldigheid
Aandacht voor detaillering en materialisering kenmerkt goede architectuur. In ons ontwerp combineren we zorgvuldige details met duurzame materialen.

 

Samenwerking
We geloven dat we door samenwerking de bebouwde omgeving kunnen verbeteren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een duurzame toekomst. We staan daarom altijd open voor nieuwe samenwerkingen en stellen ons uitgebreide netwerk aan professionals dan ook graag open.

 

Innovativiteit
We zien altijd kans om te innoveren en staan open voor de nieuwste ontwikkelingen. Voorwaarde is wel dat het iets oplevert voor het betreffende project en dat de kwaliteit gegarandeerd kan worden.