Toetsing bouwbesluit

Als eigenaar van een gebouw bent u ervoor verantwoordelijk dat de bouw- en verbouwwerkzaamheden aan dit gebouw goed en veilig worden uitgevoerd. Bouwplannen dienen daarom te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen zijn er hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).
In het Bouwbesluit worden zaken geregeld zoals daglichttoetreding, ventilatie, brandveiligheid, gebruiksfuncties, energiezuinigheid etc. waarbij voor vrijwel elk gebouwtype afzonderlijke regels gelden.

Zowel het Bouwbesluit, als de genoemde richtlijnen en normen worden met enige regelmaat, aangepast of aangevuld. Om bouwplannen te laten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, is er dus veel up to date kennis nodig van deze regelgevingen.
Het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit behoort tot een hoofdactiviteit van Boeijenjong Architecten. Omdat elk bouwplan, ongeacht formaat, uitvoering of gebruik, vergunningplichtig of vergunningsvrij, dient te voldoen aan deze regels.

Zo zal elk project worden getoetst aan deze regelgeving. Veel onderdelen uit het Bouwbesluit behoren tot de parate basiskennis van Boeijenjong Architecten, echter om van de voortdurend veranderende regelgevingen op de hoogte te blijven, wordt met regelmaat bijgeschoold zodat wij uw bouwplannen altijd aan de meest recente regelgevingen kunnen toetsen.p>