Splitsingstekeningen

In nieuwe bouwwerken met meerdere eigenaren dienen de appartementsrechten binnen het gebouw te worden vastgelegd. Deze rechten worden vastgelegd met zogenaamde splitsingstekeningen. Op deze tekeningen staat aangegeven waar de grenzen liggen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimte.

Veelal komt het voor dat bestaande woningen worden onderverdeeld in verschillende juridische eenheden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een deel van een woning wordt verkocht of verhuurd, hierbij zal dan een splitsingstekening noodzakelijk zijn.

Bij iedere splitsingstekening hoort een splitsingsakte, deze wordt opgesteld door de notaris. Deze tekening samen met de akte zal uiteindelijke worden ingediend en ingeschreven bij het kadaster.

Boeijenjong Architecten kan voorzien in de vervaardiging van splitsingstekeningen die voldoen aan de vereisten volgens artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.