Verduurzaming rijksmonument Heumen

Renovatie en verduurzaming monument

In aansluiting op een uitgebreid legalisatietraject werd Boeijenjong Architecten gevraagd om het vervolgtraject voor de verduurzaming van een rijksmonument in Heumen te begeleiden. In de afgelopen jaren is er veel in het pand geïnvesteerd om het in stand te houden. De woning kende echter nog een aantal kritische punten met betrekking tot vochthuishouding en isolatie. In samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een gedetailleerd verduurzamingsplan opgesteld.

Verduurzaming

Het hoofdgebouw bevat een bijzonder monumentaal dak met een nog volledig originele kapconstructie. Om de volledige kap intact te houden maar toch te kunnen isoleren, is er voor gekozen om de zoldervloer te isoleren. Speciale vochtregulerende isolatie zorgt ervoor dat de balkkoppen en spanten niet veel condensvorming krijgen.

De zuidvleugel bestaat uit een kapconstructie met spanten en gebinten. Deze waren volledig afgetimmerd met gips. Het was de ambitie om deze weer zichtbaar te maken waarbij er tevens tussen de gordingen geïsoleerd is.

Glas

Op de verdieping, in de prachtige hoge, nog volledig werkende schuiframen, zit nu Ruysdael glas.
Omdat alle huidige kozijnen nog in goede staat verkeren en in het kader van een optimale kierdichting is er gekozen voor Mview enkelglas achterzetbeglazing.

Ventilatie en warmteterugwinning

Het vochtprobleem werd grotendeels veroorzaakt doordat het gebouw niet overal dakgoten heeft. Hierdoor trekt er veel vocht in de muren. Het isoleren van de muren van binnenuit is niet goed
mogelijk door de mooie sierlijsten en de monumentale vensterbanken. Het gebouw biedt door de zeer ruime zolder echter wel een unieke kans om op een efficiënte manier een wtw installatie in te brengen. Hierdoor is het mogelijk om de warmte terug te winnen en direct ontvochtigde lucht in te blazen. Met deze installatie ontstaat de mogelijkheid om vochtproblemen en schimmelvorming op te lossen zonder de monumentale wanden te wijzigen.

Warmtepomp

De ambitie is om de minder monumentale zuidvleugel te gaan verwarmen middels een warmtepomp.
Dit is mogelijk omdat we hier het plafond, dak en de wanden kunnen isoleren. De warmtepomp
kunnen we uit het zicht op de binnenplaats plaatsen. De stroom voor deze warmtepomp wordt
opgewekt op het reeds aangelegde zonnepanelenveld in de tuin.