Renovatie monumentale Villa Nijmegen

Monument

Op een prachtige plek in Nijmegen West kreeg Boeijenjong Architecten de kans om een monumentale villa totaal te renoveren.

De villa “Oud Hees” is een bakstenen pand, opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. Het voorste deel is voorzien van een schilddak, waarvan de nok evenwijdig aan de straat ligt. Het dak is gedekt met grijze,
Oudhollandse pannen.

Ambities

De ambities waren voor de nieuwe eigenaren helder. De monumentaliteit van het gebouw herstellen in zowel interieur als exterieur, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen ten behoeve van de monumentale status en het leefcomfort.
Dit betekent dat de verrommeling die in de loop der tijd is ontstaan, wordt opgeruimd en dat er voor bouwkundige ingrepen gekozen wordt die het gebouw klaarmaken voor de komende 50 jaar.

Exterieur ontwerp

De hoofdvorm van de woning was vrijwel geheel intact. Aan het exterieur waren het vooral de details waaraan veel verspijkerd was. Dit zag je terug in de serre de dakgoten. Door een grondig bouwhistorys onderzoek in samenwerking met De onderste steen slaagde we er in vrijwel alle detaisl terug te brengen in hun orginele staat. Een mooi voorbeeld hiervan is het balkon in de voorgevel. Hierin zijn de sierlijke lijsten teruggebracht. Het hekwerk hersteld zoals het ooit gemaakt was maar ook zijn de staanders onder het balkon vozien van houtsnijwerk wat ook in de kozijnen van de serre terug komt.

Interieur ontwerp

De monumentale opzet met een midden gang met aan bijde zijde twee vertreken kenmerkt het type monument. Om binnen tot een hedendaagse plattegrond te is er in overleg met de monument commissie gezocht naar een oplossing om muren door te kunnen breken zonder dat de monumentale indeling verloren gaat.

Duurzaamheid

De woning is van binnenuit volledige geïsoleerd. Om deze grote woning te verwarmen en te koelen is er gekozen voor een warmtepomp met grondboring.  Om de duurzaamheid van het monument te garanderen is de monumentencommissie nou betrokken geweest. Ook zijn de uitvoeringsvoorschriften voor monumenten  van de gemeente Nijmegen zorgvuldig in mee genomen in de detaillering.

In  samen werking  met BouwAdviesUden