Renovatie en verduurzaming Schelpenhuisje

Renovatie Rijksmonument

Boeijenjong Architecten werd gevraagd mee te denken bij de renovatie en verduurzaming van het Schelpenhuisje in Nijmegen. Dit betreft een rijksmonument uit ca.1865 dat oorspronkelijk onderdeel was van Landgoed Brakkesteyn. De naam van dit karakteristieke pand refereert aan de gevels welke voorzien zijn van een cementlaag met kiezels en schelpen. Het gebouw heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad als (vermoedelijke) portierswoning, paardenstal/koetshuis, kinderhuisje en woning.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatie en verduurzaming van het Schelpenhuisje was een bouwhistorisch onderzoek nodig welke uitgevoerd is door De Onderste Steen. Daarnaast dienen de werkzaamheden straks uitgevoerd te worden conform de uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden, provinciaal blad, provincie Gelderland, en de uitvoeringsvoorschriften restauratie & onderhoud van monumenten 2005 van de gemeente Nijmegen.