IKC Grave west

Onderwijs

KEK dnl en Bouwadvies Uden hebben samen van Optimus Primair Onderwijs uit Cuijk de opdracht gekregen om het schoolgebouw De Raamdonk in Grave te verbouwen en uit te breiden tot het IKC Grave-West. Boeijenjong architecten verzorgde de bouwkundige uitwerking de vergunning en de exterieur architectuur.

de opdracht

In dit gebouw moesten twee basisscholen, De Raamdonk en De Wegwijzer, worden ondergebracht.

De opdracht bestond uit het verzorgen van het ontwerp, de selectie van de (onder)aannemers(s), het bewaken van de tijd en het budget, de tijdelijke huisvesting en de bouwdirectie: de opdrachtgever gaf te kennen geheel ontzorgd te willen worden.

De verbouwing is in 2 fases uitgevoerd waarbij een deel van de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie is verhuisd en een ander deel in het te verbouwen gebouw is gebleven.  Halverwege de verbouwing zijn deze weer intern verhuisd naar dat deel dat toen al klaar was. In januari 2015 gestart met de verbouwing van fase 1. Deze was medio mei 2015 afgerond, waarna meteen na de interne verhuizing is begonnen met de verbouwing van de tweede fase.

De oplevering was eind december 2015. De officiële opening heeft op 5 januari 2016 plaatsgevonden.

Ontwerp

De verbouwing bestond o.a. uit een vergroting  van de entree, de bouw van een nieuw aula, conciërgeruimte en spreekkamers, extra bergruimtes, uitbreiding met een aantal leerpleinen, algehele opwaardering van het interieur en de installaties en de inrichting van een nieuw buitenterrein .

Het gehele project is binnen tijd en het beschikbare budget gerealiseerd.

Gedurende het hele project is over de voortgang van de bouw een blog bijgehouden. Kijk HIER .

Een samenwerking tussen

* BouwAdviesUden

* Kek dnl interieur architectuur

* Boeijenjong Architecten