Nieuwbouw boerderij Nijmegen

Nieuwbouw

Boeijenjong Architecten is gevraagd om het ontwerp en de bouwkundige uitwerking te verzorgen voor een eigentijdse nieuwbouw drie-onder-een-kapboerderij in Nijmegen. De nieuwbouw boerderij heeft een klassieke hoofdvorm welke refereert aan de locatie met grote cultuurhistorische waarde en het gebouw dat hier vroeger stond. De historische laan was oorspronkelijk de toegangsweg naar een klooster en behoort nu tot de ruimtelijke dragers met een groen karakter. Typerend aan de laan is de diversiteit aan bebouwing in combinatie met de oriëntatie richting de weg.

De boerderij bestaat uit twee woningen en een winkel. Het ontwerp voor deze nieuwbouw boerderij past goed binnen de nieuwe omgevingsvisie 2020-2040 van de gemeente Nijmegen. We gaan naar kleinere, compactere bebouwing in de stedelijke omgeving waarbij er meer groen gerealiseerd wordt. De woningdiversiteit wordt vergroot.

Er wordt in het ontwerp in de detaillering teruggegrepen naar de boerderijtypologie. Er is een duidelijk onderscheid tussen het voorhuis en achterhuis middels dakkapellen en een ander
raamtype. In de noordgevel, dicht bij de erfgrens, komen de kleine stalramen terug. De dakkapel en de erkers zijn ranker gedetailleerd.

Omdat het installeren van warmtepompunits niet mogelijk is in verband met de toegankelijkheid voor onderhoud en het risico op geluidsoverlast, is gekozen voor een triple solar systeem. Dit systeem heeft geen mechanische buitenunit maar PVT panelen op het dakvlak. Deze komen te liggen op het hoogst gelegen dakvlak en zijn vanaf de straat niet zichtbaar.