Blommers NYMA terrein Nijmegen

Renovatie en transformatie waterbassin

Boeijenjong Architecten heeft het ontwerp verzorgd voor Blommers Coffee aan het NYMA terrein in Nijmegen. De NYMA-fabriek uit 1928 heeft dienst gedaan als kunstzijdespinnerij en wordt samen met het omringende terrein gerenoveerd en herontwikkeld. Blommers is één van de ondernemers die een plek aan het nieuwe NYMA terrein krijgen. De koffiebranderij wordt ontwikkeld in het oude waterbassin en krijgt ca. 250m² vloeroppervlak en een ruime expeditie entree. Door middel van daklichten wordt het licht van boven behouden. De koffiebar krijgt een entree en terras aan het NYMA plein. Er is gezocht naar materiaalgebruik en detaillering die gelden als de lichtere equivalent van het reeds aanwezige. Daarmee blijft de aandacht gevestigd op de bestaande, zware, robuuste structuren.

Het ontwerp voldoet aan het NYMA beeldkwaliteitsplan en transformatiekader waarin regels voor vormgeving van de gebouwen en de openbare ruimte uiteengezet zijn. Landschappelijke en industriële kenmerken van het gebied worden hiermee behouden of versterkt. Naast deze specifieke landschappelijke kenmerken wordt het karakter van NYMA voor het grootste deel bepaald door de robuuste gebouwen van de voormalige kunstzijdespinnerij. Elk industrieel gebouw is specifiek voor zijn functie ontworpen en heeft in de loop der tijd veranderingen ondergaan die te maken hadden met aanpassingen in het bedrijfsproces. Op dit punt in de tijd maakt het NYMA-terrein zich op voor weer een nieuwe invulling van functies en gebruikers. Het is zaak om de bestaande gebouwen daarbij dusdanig te transformeren dat zij het toekomstige gebruik dienen en de oude gebruikssporen zichtbaar laten waar deze het karakter van het terrein versterken.