Over Boeijenjong architecten

persoonlijk en professioneel

Visie

Boeijenjong Architecten vindt op iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord. In de eerste fase van de opgave zal het interpreteren van de probleemstelling een belangrijke rol spelen. Ons vak is de opdrachtgever te helpen bij het formuleren van de opgave. Wij als jonge architecten hebben geen vooringenomen mening over wat het uiteindelijke architectonische beeld moet zijn. Er is geen opdracht, opdrachtgever, plaats of programma hetzelfde. Iedere opdracht verdient een individuele aanpak. Zo ontstaat altijd een uniek ontwerp.

Analyse

Ieder gebouw van Boeijenjong Architecten komt voort uit verschillende factoren: context, historie, programma etc. Onze rol als architect is om al deze facetten met elkaar te verweven op een overtuigende, afgewogen manier, altijd in samenwerking met de opdrachtgever. Soms zal de architectuur ingetogen zijn, soms krachtig of juist iconisch.

Zintuiglijkheid

Een gebouw moet een prettig gevoel opwekken, alleen op deze manier zal de architectuur gaan leven. Dynamiek, rust en ruimte, materiaal en licht spelen een belangrijke rol om onze zintuigen het gebouw als prettig en bruikbaar te laten ervaren. Architectuur moet de zintuigen beroeren. De kennis vanuit de onderzoeken die wij uitgevoerd hebben naar zintuiglijke beleving binnen gebouwen aan de TU/e in Eindhoven zit altijd direct verweven in onze ontwerpen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Boeijenjong Architecten meer dan de keuze voor energiezuinige installaties, het terugwinnen van warmte, rekening houden met bezonning of het gebruik maken van alleen maar natuurlijke duurzame materialen. Duurzaamheid komt bij ons integraal aan bod.
Veelal dient een gebouw ook een maatschappelijk doel en altijd zal het een bijdrage leveren aan de fysieke omgeving waar men in leeft. Het gebouw op zichzelf zal duurzaam moeten zijn, maar ook een duurzame bijdrage moeten leveren aan zijn omgeving.

ir. Ward Boeijen
architect

curriculum vitae
registratienr. 1.140315.004
ward@boeijenjong.nl
+31(0)631917693
04.09.1986

Tijdens mijn studie Bouwkunde heb ik mijn passie voor architectuur ontdekt. Waar tot het eind van de middelbare school mijn dyslexie me altijd in de weg stond, werd mij allengs duidelijk dat het in dit vak misschien wel een groot voordeel kon zijn: de dyslecticus is vaak creatief en denkt in beelden. De combinatie van creativiteit, techniek en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben mij er toe gedreven om me zo breed mogelijk te ontwikkelen. In mijn lange, maar vlekkeloze studietraject van mbo, hbo naar de TU heb ik alle facetten van de bouw doorlopen. Als aanvulling op dit alles heb ik een deel van mijn hbo- opleiding in Schotland gedaan. Mijn fascinatie voor zowel beeldende kunst als schilderkunst heeft me altijd geïnspireerd om zelf de objecten te schilderen en te maken. De afgelopen jaren heb ik op verschillende plekken als ontwerper en bouwkundig tekenaar werkervaring op gedaan.

2005 W.P.P Kol Architectuur Milieu Energie
2006 Alynia Architecten
2007 – 2012 Gradussen Architecten
2014 – 2016 Jeanne Dekkers architectuur (freelance)

Als architect heb ik geen vooringenomen mening over een ontwerpopgave, ik zal een opgave altijd vanuit de mens benaderen. Hieruit komt ook de interesse in de combinatie tussen zorg en architectuur voort. In mijn portfolio is een breed scala aan projecten zichtbaar die op deze thematiek inspelen.

Met een beetje lef en ambitie heb ik begin 2014 samen met Hugo Jong ‘Boeijenjong Architecten’ opgericht. Met Boeijenjong Architecten kijk ik uit naar een toekomst vol mooie projecten en waardevolle samenwerkingen.

Ons team

Met ons jonge team van ambitieuze ontwerpprofessionals werken we afwisselend aan ontwerpen, bouwkundige vraagstukken, onderzoeken en vergunningen. De wensen van de klant vormen de basis. Ons team vindt op iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord.

Wij als jonge architecten hebben geen vooringenomen mening over wat het uiteindelijke architectonische beeld moet zijn. Wel hebben we een uitgesproken mening over de kwaliteit van de architectuur en de bouw. Er is geen opdracht, opdrachtgever, plek of programma hetzelfde. Iedere opdracht verdient een individuele aanpak en communicatie staat hierbij centraal. Iedere opdracht wordt in een op maat gemaakt projectteam behandeld.

Door ons grote netwerk met externe partners en adviseurs is het mogelijk teams samen te stellen die perfect bij iedere vraag aansluiten. Op deze manier is het mogelijk om uiteenlopende aanbestedingsprocedés, met verve te doorlopen.

Boeijenjong architecten is sinds 2016 lid van de BNA (De branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus), maar we dragen ook op lokaal niveau ons steentje bij. Zo zijn we nauw betrokken bij het ACN (Architectuurcentrum Nijmegen) en aangesloten bij Ondernemerscoöperatie NYMA.

BNA

ACN

Experimenteel wonen aan de Spiegelwaal

Soms moet je iets echt ervaren. Lees in de column over mijn ervaring als tijdelijke bewoner van een Tiny House.