Ontwerp

Boeijenjong Architecten werkt vanuit een ontwerpproces dat verdeeld is in 3 fases:

– Schetsontwerp (SO)
– Voorlopig ontwerp (VO)
– Definitief ontwerp (DO)

 

Schetsontwerp (SO)

Het ontwerpproces start met het schetsontwerp. In deze fase is het belangrijk om voldoende tijd te nemen en samen de vraag te stellen: “Wat willen we bereiken?” Het is ons vak om u te helpen om deze vraag zo goed mogelijk te formuleren en op die manier specifieke uitgangspunten op te stellen. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn. Met behulp van onder andere schetsen, tekeningen, 3D beelden en maquettes laat Boeijenjong Architecten u de eerste opzet van het ontwerp zien.

 

Voorlopig ontwerp (VO)

Als met het schetsontwerp de juiste richting bepaald is, wordt dit verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Hierbij worden plattegronden, gevels, doorsnedes en situatietekeningen meer gedetailleerd getekend. Boeijenjong Architecten geeft vervolgens suggesties voor materiaalkeuze, constructie en installaties. Voordat het voorlopig ontwerp afgerond wordt, wordt nog getoetst of het binnen het budget past. Met behulp van geavanceerde software is het mogelijk om een raming te geven van de geschatte bouwkosten. Past het ontwerp binnen het budget? Zo niet, dan wordt het voorlopig ontwerp aangepast. Zo ja, dan is het voorlopig ontwerp afgerond.

 

Definitief ontwerp (DO)

Pas wanneer het voorlopig ontwerp officieel is goedgekeurd door de opdrachtgever en opdracht is gegeven tot verdere uitwerking, begint de definitieve ontwerpfase. Hierbij wordt steeds specifieke gekeken naar alle details. Aan het einde van het definitief ontwerp is het ontwerp klaar. Alle gegevens zijn dan bekend. De plattegronden, gevels, materialen, constructies, installaties, maatvoeringen, etc. Ook in deze fase wordt weer getoetst of het ontwerp binnen het budget past.

 

De volgende stap

Een aannemer gaat het gebouw voor u bouwen. Het is verstandig om alles wat van de aannemer verwacht wordt, vast te leggen met behulp van bouwvoorbereidingstekeningen en een technische omschrijving

In veel gevallen moet eerst een bouwvergunning worden aangevraagd en afgegeven voordat er gebouwd mag worden (zie ook omgevingsvergunning). Om de vergunning aan te vragen zijn bouwaanvraagtekeningen nodig. Deze tekeningen kunnen door Boeijenjong Architecten gemaakt worden op basis van het definitief ontwerp. Er wordt extra informatie toegevoegd over onder andere daglicht en ventilatie. Alles wat op de tekeningen staat moet aan de bouwregelgeving voldoen.