Boeijenjong Architecten kan voorzien in vrijwel alle type omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunning bundelt meerdere vergunningen op het gebied van bouwen, natuur, ruimte en milieu, waardoor al deze vergunningaanvragen in één keer kunnen worden ingediend bij één loket op één aanvraagformulier.

De omgevingsvergunning is in het leven geroepen om de aanvraagprocedure voor een bouw- of verbouwplan eenvoudiger te maken. Boeijenjong Architecten heeft als één van haar hoofdtaken het aanvragen van de omgevingsvergunning. Voor de meeste bouwplannen, in welke afmeting of vorm dan ook, wordt door ons omgevingsvergunning ingediend. Dit gebeurt veelal online bij het zogenaamde “Omgevingsloket online”. Ook aanvullingen en aanpassingen van bouwplannen dienen wij vaak online in.

Ondanks dat met het invoeren van de omgevingsvergunning, de aanvraagprocedure van vergunningen is vereenvoudigd, zijn er nog twee vergunningen die hieraan afzonderlijk dienen te worden aangevraagd.

De zogenaamde Watervergunning of KEUR vergunning voor werken in, op of in de buurt van waterwerken, en de Milieuvergunning vallen buiten de aanvraag omgevingsvergunning. Ook het aanvragen van deze vergunningen kan Boeijenjong Architecten verzorgen zodat u het gehele vergunningentraject uit handen genomen kan worden.

Niet altijd heeft u een omgevingsvergunning nodig als u wilt bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld gewoon onderhoud zoals schilderonderwerk of gevelonderhoud of kleinere verbouwingen of uitbreidingen in de achtergevel, kunt u onder bepaalde omstandigheden zonder een omgevingsvergunning realiseren.

Ook voor de vergunningsvrije bouwwerken kan Boeijenjong Architecten met u meedenken en zo een meerwaarde betekenen voor het ontwerp en voor de uitstraling van uw woning, bijgebouw of bedrijfspand.

25 vergunningen gebundeld

De omgevingsvergunning bundelt verschillende vergunningen. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, kortere procedures en betere afstemming van voorschriften.

Aanlegvergunning​​
Alarminstallatievergunning
Bestemmingsplan, ontheffing
Bouwvergunning
Flora- en Faunawet, ontheffing
Gebruiksvergunning
Inritvergunning of uitwegvergunning
Kapvergunning
Milieuvergunning
Monumentenvergunning
Natuurbeschermingswetvergunning
Objectvergunning
Projectbesluit
Reclamevergunning
Sloopvergunning​​