MAQUETTEBOUW EN VISUALISATIE

Heeft u bouwplannen of zelfs al concrete een ideeën hoe dit bouwwerk eruit zou moeten zien? Een maquette of visualisatie kan hier bij helpen u plannen inzichtelijk te maken. Deze middelen kunnen perfect ingezet worden om te overtuigen.

Boeijenjong Architecten maakt vrijwel altijd tijdens het ontwerpproces gebruik van maquettes, dit medium liegt namelijk nooit. Maquettes zal je op verschillende schaalniveaus terugzien, op het ene moment wordt een maquette ingezet om een stedenbouwkundig plan toe te lichten en op het andere moment om een detail in een inrichting te verduidelijken.

Voor het bouwen van onze maquettes gebruiken we geavanceerde technieken zoals 3d-printers en lasersnijders, op deze manier kan er snel en efficiënt gewerkt worden. Bovenal kan er op een detailniveau gewerkt worden wat met handwerk niet te evenaren is.
Visualisaties worden op verschillende manieren binnen Boeijenjong Architecten ingezet. 3d modellen lopen altijd als een rode draad door het ontwerpproces, op deze manier kom je nooit voor verassingen te staan. De visualisatie (veelal een foto-realistische weergave) vormt een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke product.