Met expertise vanuit de praktijk, gecombineerd met wetenschappelijke studies aan de TU/e in Eindhoven, kan door Boeijenjong Architecten de haalbaarheid en ontwikkeling van uw plannen inzichtelijk worden gemaakt.

Het streven hierbij is om onze opdrachtgevers op een zo helder mogelijke manier inzicht te geven in de haalbaarheid en potenties van hun ideeën of dromen.

De haalbaarheidsstudies zullen altijd resulteren in een representatief document. Door middel van schema’s en impressies worden de resultaten en mogelijkheden inzichtelijk weergegeven. In ieder document zal er altijd een heldere aanbeveling en conclusie verwerkt zijn. Onze ervaring met bouwkosten beheersing speelt hierbij een belangrijke rol.

– De haalbaarheid van een project kan worden onderzocht;

– Kavelmogelijkheden en ontwikkelingspotentie kunnen worden onderzocht;

– Volumestudies kunnen inzichtelijke geven in de benodigd bouwgrond of het benodigde gebouw voor een bepaalde functie;

 

Boeijenjong Architecten heeft reeds voor een aantal partijen haalbaarheidsstudies en volumestudies uitgevoerd. Hierbij werd in vroeg stadium de haalbaarheid van een project inzichtelijk.