Monumenten

 

In de afgelopen jaren heeft Boeijenjong Architecten zich gespecialiseerd in de renovatie en transformatie van gemeentelijke- en rijksmonumenten.

Onbewust is Ward Boeijen wellicht geïnspireerd geraakt door monumenten doordat hij in een monument in Ravenstein is opgegroeid. “Het is altijd weer een avontuur vol uitdagingen dat een monument met zich mee brengt”. 

Bij de renovatie van een monument is kennis van wet- en regelgeving, restauratie-ethiek en kwaliteitsborging onmisbaar. Ook is het belangrijk om voldoende vakinhoudelijke kennis te hebben van bijvoorbeeld historisch metsel- en voegwerk, houtconstructies, balklagen, houtaantasting en gevelreiniging en de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen. Soms is het nodig om een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren.

De laatste jaren is er veel aandacht voor verduurzaming van monumenten. In monumenten is meestal geen moderne isolatie toegepast en bij veel mensen heerst de beeldvorming dat verduurzaming ingewikkeld of onmogelijk is. Echter met de juiste kennis van zaken over monumenteninstandhouding, bouwfysica en installatietechniek is het vaak goed haalbaar om op verschillende manieren energie te besparen of op te wekken. Dit betreft altijd maatwerk waarbij het gebouw de kansen en beperkingen bepaalt. Meer informatie vindt u in de ERM Waaier Duurzaamheid. 

Omdat inzichten in restauratie veranderen, is het belangrijk om de laatste ontwikkelingen hierin te volgen. De architecten van Boeijenjong Architecten zijn goed geïnformeerd en hebben de nodige ervaring in dit vakgebied. Bij onze projecten ziet u enkele voorbeelden van monumenten waaraan wij gewerkt hebben. Daarnaast leest u op onze pagina subsidie aanvraag monumenten meer over de mogelijkheid om onderhoudssubsidies aan te vragen.

Boeijenjong Architecten treft momenteel de voorbereidingen voor een aanvraag voor certificering als een Restauratie Architectenbureau bij Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.