Expertise

Architectuur, meer dan ontwerpen alleen 

Architectuur

Boeijenjong Architecten heeft een gevarieerd portfolio, uiteenlopend van interieurvraagstukken tot stedenbouwkundige opgaven. In iedere ontwerpopgave vinden wij altijd een zo specifiek mogelijk antwoord. In de eerste fase speelt het interpreteren van de probleemstelling een belangrijke rol. Het is ons vak om de opdrachtgever te helpen bij het formuleren van de opgave. Wij als jonge architecten hebben geen vooringenomen mening over wat het uiteindelijke architectonische beeld moet zijn. Er is geen opdracht, opdrachtgever, locatie of programma hetzelfde en iedere opdracht verdient een individuele aanpak. Zo ontstaat altijd een uniek ontwerp.

LEES MEER OVER WERKWIJZE

Door onze bouwtechnische achtergrond, kan Boeijenjong Architecten altijd voorzien in een gedegen architectuur. Het creëren van architectuur bestaat echter niet alleen uit ontwerpen. Boeijenjong Architecten faciliteert ook in een groot aantal gerelateerde diensten. Op deze manier kunnen wij de opdrachtgever alle zorgen uit handen nemen. Zo kan de opdrachtgever zich bezighouden met het realiseren van zijn dromen en hoeft hij zich geen zorgen te maken om vergunningen en regelgeving.

“Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langskwam die dat niet wist!”

schets

ONTWERP & DE VOLGENDE STAP

Tekenen & ontwerpen

Het schetsontwerp is de eerste fase, de start van het proces. Gezamenlijk de vraag stellen: wat willen we bereiken en voor wie doen we het? Dit is het mooiste moment van het proces. Want hier begint het te borrelen. Zo begint Boeijenjong Architecten altijd het ontwerpproces. Het is immers ons vak, wij kunnen u helpen de vraag beter te formuleren. Wij proberen de vragen te begrijpen, te doorgronden en daardoor wordt u zich bewuster van de invloeden op het resultaat.

lees meer
bouwkosten beheersing

Bouwkosten beheersing

Bouwkosten & Haalbaarheid

De vraag die architecten vaak krijgen is: wat kost bouwen? Deze vraag is minder makkelijk te beantwoorden dan je denkt. Er spelen veel facetten een rol bij het ramen van de bouwkosten.
Op internet kom je een stortvloed aan informatie tegen. Soms wordt er gerekend met M2-prijzen, soms met M3-prijzen en soms worden er hele exacte prijzen genoemd.
Veelvoorkomende vragen:

– Wat kost het bouwen van een woning?
– Wat kost bouwen per m3?
– Wat kost bouwen per m2?
– Hoe duur is een uitbouw?

Bouwkostenbeheersing is een essentieel aspect binnen het gehele bouwproces. Vanaf het initiatief tot en met de oplevering en zelfs bij het beheren van het gebouw.

lees meer
Duurzaamheid111

Duurzaamheid

Duurzaamheid & energie

Duurzaamheid is voor Boeijenjong Architecten meer dan kiezen voor energiezuinige installaties, het terugwinnen van warmte, rekening houden met bezonning of gebruik maken van alleen natuurlijke duurzame materialen. Duurzaamheid komt bij ons integraal aan bod.
Veelal dient een gebouw ook een maatschappelijk doel en het zal altijd een bijdrage leveren aan de fysieke omgeving waar men in leeft.

lees meer
omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Vergunning & regelgeving

Boeijenjong Architecten kan voorzien in vrijwel alle type omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunning bundelt meerdere vergunningen op het gebied van bouwen, natuur, ruimte en milieu, waardoor al deze vergunningaanvragen in één keer kunnen worden ingediend bij één loket op één aanvraagformulier.

lees meer