Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid & energie

Duurzaamheid is voor Boeijenjong Architecten meer dan het kiezen van energiezuinige installaties, het terugwinnen van warmte, rekening houden met bezonning of het gebruik maken van alleen maar natuurlijke duurzame materialen. Duurzaamheid komt bij ons integraal aan bod.
Veelal dient een gebouw ook een maatschappelijk doel en altijd zal het een bijdrage leveren aan de fysieke omgeving waar men in leeft. Het gebouw op zichzelf zal duurzaam moeten zijn, maar ook een duurzame bijdrage moeten leveren aan zijn omgeving.

meetmethode

Er zijn veel verschillende soorten methode om duurzaamheid en energie prestaties te meten. Boeijenjong architecten voorzien in vrijwel elke type berekening.

  • EPC berekening
  • GPR berekening
  • Energielabels
  • Passiefhuis berekening

Soms is een berekening opzich zelf niet genoeg op zo’n moment voorzien we in een energie maatwerkadvies voor renovatie. In dit maatwerk advies worden de kosten en de baten inzichtelijk gemaakt.