De vraag die architecten vaak krijgen is: wat kost bouwen? Deze vraag is minder makkelijk te beantwoorden dan je zou denken. Er spelen vele facetten een rol bij het ramen van de bouwkosten.
Als je op internet rondsurft kom je een stortvloed aan informatie tegen. Soms wordt er gerekend met M2 prijzen, soms met M3 prijzen en soms worden er hele exacte prijzen genoemd.
Veelvoorkomende vragen:

– Wat kost het bouwen van een huis?
– Wat kost bouwen per m3?
– Wat kost bouwen per m2?
– Hoe duur is een uitbouw?

Bouwkostenbeheersing is een essentieel aspect binnen het gehele bouwproces. Vanaf het initiatief tot en met de oplevering en zelfs bij het beheren van het gebouw. In d initiatieffase zullen de stichtingskosten samen met een haalbaarheidsstudie naar de plek een belangrijke rol spelen.
Naar mate een project verder wordt uitgewerkt kunnen bouwkosten beter inzichtelijk gemaakt worden. Waar in het begin met kengetallen uit de markt wordt gewerkt, wordt het in verdere fase mogelijk om kosten te ramen per detail, bouwmateriaal en man uur.

Boeijenjong architecten heeft het specialisme in huis voor het beheren van kosten. We zullen als architecten dan ook niet altijd starten met tekenen, maar soms eerst moeten starten met rekenen. In een vroeg stadium kan uw project op haalbaarheid getoetst worden. Door vanaf het begin rekening te houden met de kostenbeheersing is het mogelijk om met een hoog ambitieniveau binnen een beperkt budget te bouwen.

Boeijenjong architecten ontwikkelde een rekenmodel om de stichtingskosten te berekenen. Middels dit document wordt voor iedereen gemakkelijk te zien wat de totale bouw zou gaan kosten. Een zeer secure kostenanalyse is ongelooflijk belangrijk en geeft de rust en het vertrouwen om een traject werkelijk te starten en de dromen echt te kunnen verwezenlijken.

Wilt u vrijblijvend kennis maken neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u snel inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw bouwwens.