BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

Wanneer u in het bezit bent van een gebouw met een monumentale status, en u wenst dit te verbouwen of te wijzigen, dan is het noodzakelijk grondig onderzoek te verrichten en te zoeken naar wat mogelijk is.

Een bouwhistorisch onderzoek richt zich op de historie van het gebouw en dient te worden uitgevoerd conform landelijk geldende richtlijnen welke zijn beschreven in “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Om de historie van een gebouw in beeld te krijgen, wordt onderzoek gedaan in zowel nationaal, regionale als lokaal archieven maar ook in en om het gebouw zelf. Op basis van aanwezige bouwsporen, bijvoorbeeld restanten van verbindingen in kapconstructies, dichtgemetselde kozijnopeningen of afwijkingen in materiaalgebruik, kan vaak een groot deel van de historie van het gebouw inzichtelijk worden gemaakt, op deze manier kan een reconstructie worden gemaakt van de oorspronkelijke bouwdelen en deze later worden uitgevoerd in de wijzigingen of verbouwingen. Door aanvullend onderzoek in literatuur en archieven en door navraag te doen bij vorige eigenaren kunnen latere aanpassingen en verbouwingen worden gedateerd en kan de chronologie van bouwperioden worden bepaald. Op basis hiervan wordt inzichtelijk welke bouwdelen van het gebouw van historistische waarden hebben en waarmee dus zorgvuldiger zal moeten worden omgegaan. Het bouwhistorisch onderzoek vormt daarom de basis van de verbouwplannen.

Boeijenjong Architecten heeft aan een aantal historische onderzoeken gewerkt, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de herbestemming van ‘Instituut Saint Louis’ in Oudenbosch. Boeijenjong Architecten heeft hierdoor een uitgebreid netwerk van relaties met kennis over bouwhistorisch onderzoek. Tevens zijn wij door mee te werken aan verschillende historische onderzoeken aan de TU/e in Eindhoven (o.a. ‘Huis van bewaring 2’ en de ‘Vijzelbank’ te Amsterdam) bekwaam in het zoeken in zowel de regionale als nationale archieven. Door onze ervaring kan er binnen een beperkt tijd bestek en in een vroeg stadium van de bouwplannen al gewezen worden op de historische waardevolle onderdelen.