Skatepark Waalhalla

Boeijenjong Architecten mocht een nieuw ontwerp maken voor de renovatie en verduurzaming van skatepark Waalhalla in Nijmegen om het gebouw toekomstbestendig te maken. Bij het huidige gebouw is geïmproviseerd en zijn veel tijdelijke voorzieningen aangebracht zoals de toiletunit en overkappingen. Het skatepark ligt op een zeer unieke locatie, maar heeft een introvert en
gesloten karakter. Dit terwijl het aan drie bijzonder mooie, openbare gebieden grenst. Ook de bouwkundige staat van skatepark Waalhalla is op verschillende punten precair. Grootschalig onderhoud en aanpassingen aan de veranderende omgeving bieden unieke mogelijkheden voor het gebouw.

Uitgangspunten voor het ontwerp:
– Optimalisatie programma Waalhalla
– Activeren plint richting crossfietspark en pumpbaan
– Behoud karakteristieke elementen
– Mogelijk gefaseerde uitvoering
– Rekening houden met gefaseerde ontwikkelingen rondom het gebouw
– Creëren van benodigde, ondersteunende kantoorruimte in entresolverdieping
– Renovatie en verduurzaming verschillende gevels
– Interne herindeling van horeca, toiletten en winkel