Nieuwbouw boerderij positief ontvangen door commissie Beeldkwaliteit Nijmegen

Het ontwerp voor een nieuwbouw drie-onder-een-kap-boerderij is positief ontvangen door de commissie Beeldkwaliteit Nijmegen. Het betreft twee woningen en een bloemenwinkel. Het ontwerp refereert aan de locatie met grote cultuurhistorische waarde. De historische laan was vroeger de toegangsweg naar een klooster en behoort nu tot de ruimtelijke dragers met een groen karakter. Typerend aan de laan is de diversiteit aan bebouwing in combinatie met de oriëntatie richting de weg.

Het ontwerp voor deze nieuwbouw boerderij past binnen de nieuwe omgevingsvisie 2020-2040 van de gemeente Nijmegen. We gaan naar kleinere, compactere bebouwing in de stedelijke omgeving waarbij er meer groen gerealiseerd wordt. De woningdiversiteit wordt vergroot.