Begeleiding bij uitvoering restauraties

Volgende maand volgen Ward en Koen een verdiepende cursus bij het Nationaal Restauratiecentrum, het cursusinstituut voor de monumentenzorg, welke in het teken staat van begeleiding bij uitvoering van restauraties. In deze vierdaagse cursus komen onderwerpen aan bod die in vrijwel elk restauratietraject van belang zijn zoals wet- en regelgeving, restauratie-ethiek en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn er themadagen voor de bouwmaterialen hout en steen waarbij aandacht is voor o.a. herstel van historisch metsel- en voegwerk, houtconstructies, balklagen, houtaantasting en gevelreiniging. Ook zullen de heren verschillende restauratieprojecten bezoeken. Omdat Boeijenjong Architecten van veel monumentenrenovaties in de regio Nijmegen het ontwerp en de bouwkundige uitwerking verzorgt, sluit deze cursus goed aan bij de huidige ontwikkelingen.