welstandscommissie akkoord optopping bungalow

Om  het vergunnings- en ontwerpproces voor deze unieke bungalow soepel te laten verlopen is er in de schetsfase gekozen voor een vooroverleg bij de gemeente Nijmegen (welstandscommissie).
De bungalow staat aan de rand van de waalsprong op een gebied aangemerkt als kantoren-bedrijven-industrieterrein. Omdat hij aan de rand van de waalsprong ligt, was er sprake van toetsingsniveau ” aandacht van toepassing”.

Door in een vroeg stadium met de welstand om tafel te gaan zitten werd al snel duidelijk dat we op het goede pad zaten, waardoor de aanvraag van de omgevingsvergunning vlekkeloos verliep.

De uitgewerkte nota beeld-kwalitiet vind je op de site van de gemeente Nijmegen.

Deel 1 Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit

Deel 2  Toelichting