Over Boeijenjong Architecten

Persoonlijk en professioneel

Visie

Boeijenjong Architecten vindt op iedere ontwerpopgave een specifiek en vakkundig antwoord. In de eerste fase van de opgave zal het interpreteren van de probleemstelling een belangrijke rol spelen. Het is ons vak om de opdrachtgever te helpen bij het formuleren van de juiste opgave. Wij als jonge architecten hebben geen vooringenomen mening over wat het uiteindelijke architectonische beeld moet zijn. Wel hebben we een uitgesproken mening over de kwaliteit van de architectuur en de bouw. Er is geen opdracht, opdrachtgever, locatie of programma hetzelfde. Iedere opdracht verdient een individuele aanpak. Zo ontstaat altijd een uniek ontwerp.

Analyse

Ieder gebouw van Boeijenjong Architecten wordt gevormd door verschillende factoren zoals context, historie en programma. Het is onze taak om deze facetten op overtuigende en evenwichtige wijze met elkaar te verweven, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.  Soms zullen onze ontwerpen ingetogen zijn, soms krachtig of juist iconisch.

Zintuiglijkheid

Materiaal, lichtinval, akoestiek, kleur, dynamiek en ruimte spelen een belangrijke rol opdat onze zintuigen een gebouw als prettig en bruikbaar ervaren. Architectuur moet de zintuigen beroeren. Onze kennis van zintuigelijke beleving, opgedaan in onderzoek bij gebouwen van de Technische Universiteit Eindhoven, wordt verweven in onze ontwerpen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Boeijenjong Architecten méér dan de keuze voor energiezuinige installaties, terugwinning van warmte, bezonningsstudies of gebruikmaking van duurzame materialen. Duurzaamheid komt bij ons integraal aan bod. Een gebouw dient meestal ook een maatschappelijk doel en het zal altijd een bijdrage leveren aan de fysieke leefomgeving. Het gebouw zal op zichzelf duurzaam moeten zijn, maar ook een duurzame bijdrage moeten leveren aan zijn omgeving.

ir. Ward Boeijen
Architect

curriculum vitae
registratienummer:  1.140315.004
ward@boeijenjong.nl
+31(0)631917693

Tijdens de studie bouwkunde heb ik mijn passie voor architectuur ontdekt. Waar tot het eind van de middelbare school mijn dyslexie me altijd in de weg heeft gestaan, werd mij allengs duidelijk dat het in dit vak misschien wel een groot voordeel zou kunnen zijn: de dyslecticus is vaak creatief en denkt in beelden. De combinatie van creativiteit, techniek en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben mij er toe gedreven om me zo breed mogelijk te ontwikkelen. In mijn lange, maar vlekkeloze studietraject van mbo, hbo naar technische universiteit heb ik alle facetten van de bouw doorlopen. Als aanvulling heb ik een deel van mijn hbo-opleiding in Schotland gedaan. Mijn fascinatie voor zowel beeldende kunst als schilderkunst heeft me altijd geïnspireerd om zelf objecten te schilderen en te maken. Voorafgaand aan de oprichting van Boeijenjong Architecten heb ik op verschillende plekken als ontwerper en bouwkundig tekenaar werkervaring op gedaan.

Met een beetje lef en ambitie heb ik in 2014 samen met Hugo Jong ‘Boeijenjong Architecten’ opgericht. Met Boeijenjong Architecten kijk ik uit naar een toekomst vol mooie projecten en waardevolle samenwerkingen.

Experimenteel wonen aan de Spiegelwaal in Nijmegen

Soms moet je iets echt zelf ervaren. Lees in de column over mijn ervaring als tijdelijke bewoner van een Tiny House.

Joyce Kawaters
Interieurarchitect

joyce@boeijenjong.nl

Interieurarchitectuur in de breedste zin van het woord is het creëren van verrassende en passende ontwerpen in elke context. Een passie die ik vanaf jongs af aan heb ontwikkeld door onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden binnen deze branche. Tijdens de mbo-opleiding tot interieuradviseur heb ik diverse stage-ervaringen opgedaan in zowel de adviserende sector als bij ontwerpbureaus. Na deze inspirerende tijd heb ik de hbo-bacheloropleiding interieurvormgeving in België gevolgd. Een opleiding die ervoor gezorgd heeft dat ik mijn kennis binnen dit vak nog meer kon uitbreiden en waardoor ik een specialisatie heb ontwikkeld voor detaillering en technisch tekenen binnen het interieur. Tijdens deze opleiding heb ik bij Boeijenjong Architecten een stage doorlopen met een mooie combinatie tussen architectuur en interieur. Hierna ben ik blijven werken bij Boeijenjong Architecten. Om mijn inzichten binnen het ontwerpen op verschillende vlakken nog meer te verbreden, ben ik gestart met een hbo-masteropleiding interieurarchitectuur en een thuisstudie tuinarchitectuur.

  • 2013 – 2017  Mbo Interieuradviseur
  • 2017 – 2020  Hbo Bachelor Interieurvormgeving
  • 2020 – 2022  Hbo Master Interieurarchitectuur
  • 2020 – Heden  Tuinarchitectuur

Ons team

Met ons jonge team van ambitieuze ontwerpprofessionals werken we afwisselend aan ontwerpen, bouwkundige vraagstukken, onderzoeken en vergunningen. De wens van de opdrachtgever vormt hierbij de basis. Elke individuele opdracht wordt in een op maat gemaakt projectteam behandeld. Door ons grote netwerk met externe partners en adviseurs is het mogelijk teams samen te stellen die perfect bij iedere vraag aansluiten. Op deze manier is het mogelijk om uiteenlopende aanbestedingsprocedures, met verve te doorlopen. Een goede communicatie staat hierbij centraal.

Boeijenjong Architecten is sinds 2016 lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus BNA. Daarnaast leveren we ook op lokaal niveau een bijdrage. Zo zijn we nauw betrokken bij het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN), aangesloten bij Ondernemerscoöperatie NYMA en onderdeel van de Smeltkroes.

MArch. Koen Geraedts
Architect

curriculum vitae
registratienummer:  1.151101.002
koen@boeijenjong.nl
+31(0)618656155

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de HTS Bouwkunde. Daarna heb ik het Erasmus Programma Summerschool on the Rhine River gevolgd (2011 / 2015) en me verder ontwikkeld tot architect aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem met specialisatie ‘context’. Dit is een specialisatie binnen de master architectuur die zich richt op het schaalniveau tussen architectuur en stedenbouw/landschap. Het gaat over het ontwerpen van gebouwensembles en de directe omgeving in zowel landschappelijke- als stedelijke omgevingen.

Naast dit specialisme in de overgang tussen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, heb ik me verder ontwikkeld in renovatie als monumentenarchitect. De ambacht in zowel het historische tekenwerk als in het eeuwenoude vakmanschap in de uitvoering, inspireren mij. Tijdens het werken aan monumenten kom je vaak tot onverwachte ontdekkingen en verrassingen waar op een slimme manier mee omgegaan moet worden. Het maakt ons werk avontuurlijk en vraagt om snelle schakelingen.

Al tijdens de HTS-studie ben ik gestart met werken als tekenaar en vervolgens als ontwerper en in de loop der jaren heb ik verschillende samenwerkingen gehad.

In 2013 heb ik Atelier Herbestemming opgericht, een contextgericht ontwerpbureau met een ruime blik op omgeving, architectuur en vormgeving. Vanaf 2020 werken Boeijenjong Architecten en ik samen aan diverse en uiteenlopende projecten.

Eefje Yih   
Office management & communicatie

eefje@boeijenjong.nl

Tijdens mijn werkzaamheden als oncologiefysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk en deelname aan gerelateerde projectgroepen, kwam ik er achter dat organisatie en communicatie mij goed liggen. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 kon ik mijn werkzaamheden als fysiotherapeut tijdelijk niet uitvoeren. Vanaf dat moment ben ik Boeijenjong Architecten meer gaan helpen en inmiddels ondersteun ik de architecten twee dagen per week op verschillende gebieden. Zo houd ik mij bezig met administratieve-, financiële-, en PR- werkzaamheden. Ik vind het leuk om bij Boeijenjong Architecten betrokken te zijn bij al deze facetten van de bedrijfsvoering.

Corisja de Boet
Assistent ontwerper

corisja@boeijenjong.nl

Met een creatieve en technische mindset ben ik bouwkunde gaan studeren. Mijn stage bij Boeijenjong Architecten bevestigde dat mijn passie bij bouwkunde en architectuur ligt. Tijdens deze stage heb ik het BIM modeleren onderzocht en de toepassing ervan op het bureau. Momenteel verzorg ik bouwkundig tekenwerk en beheer ik de BIM modellen binnen Boeijenjong Architecten. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen in architectuur en in de technische aspecten van bouwkunde.
De kennis die ik tot nu toe bij Boeijenjong heb opgedaan, vormt samen met mijn kennis vanuit de HBO studie bouwkunde een sterke basis voor mijn toekomstige carrière in de architectuur.