Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bestaat uit meerdere vergunningen op het gebied van bouwen, natuur, ruimte en milieu. Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat alle vergunningsaanvragen rechtstreeks ingediend kunnen worden met één aanvraagformulier. Dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, kortere procedures en betere afstemming van voorschriften. Boeijenjong Architecten kan voorzien in vrijwel alle type omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunning is ontwikkeld om de aanvraagprocedure voor een bouw- of verbouwplan eenvoudiger te maken. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is dan ook een van onze hoofdtaken. Voor de meeste bouwplannen, in welke afmeting of vorm dan ook, is het nodig om een omgevingsvergunning in te dienen. Dit gebeurt meestal online bij het Omgevingsloket. Ook aanvullingsverzoeken of wijzigingen kunnen hier ingediend worden.

Met het invoeren van de omgevingsvergunning is de aanvraagprocedure van vergunningen vereenvoudigd, maar er zijn twee vergunningen die wel afzonderlijk aangevraagd moeten worden. Het gaat hierbij om de watervergunning voor werken in, op of in de buurt van waterwerken en om de milieuvergunning. Boeijenjong Architecten verzorgt ook de aanvraag van deze vergunningen.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig als u wilt bouwen of verbouwen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u bijvoorbeeld onderhoud (schilderwerk of gevelonderhoud) of uitbreidingen/verbouwingen in de achtergevel zonder een omgevingsvergunning realiseren. Boeijenjong Architecten kan u ook helpen met deze vergunningsvrije verbouwingen.

 

De omgevingsvergunning bundelt verschillende vergunningen:

 • Aanlegvergunning​​
 • Alarminstallatievergunning
 • Bestemmingsplan, ontheffing
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Objectvergunning
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning​​